Vereniging Opslag Leimuiden

Leimuiden is binnenkort een prachtig pand rijker!!! Iedere dag weer komt de voltooiing van de VOL dichterbij dank zij het harde werken van alle vrijwilligers op de bouw en iedereen op de achtergrond. Leimuiden kan trots zijn op de samenwerking onderling en met alle bedrijven die een steen bijdragen.

De VOL wordt mede mogelijk gemaakt dank zij de steun van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voortgang zit er goed in en we laten dat graag zien met foto’s.

We zijn op weg naar de realisatie en de VOL komt er dan zo uit te zien:

Dank zij het resultaat van de GROTE LOTERIJ LEIMUIDEN (Best Budget Keukens, Bij René, winkeliers en bedrijven in Leimuiden), de inzet van vele vrijwilligers en de gemeente Kaag&Braassem kunnen we de VOL realiseren.