Home

HET IS TIJD VOOR DE VOLGENDE GENERATIE!

Wat zijn we blij dat we na twee jaar weer een mooi seizoen mogen organiseren. Daar hebben we, net als jullie, heel erg naar uitgekeken.

Voor mijzelf, in de rol van voorzitter, gaat dit een speciaal jaar worden.
Na 21 jaar, met heel veel plezier, als voorzitter het Oranje Comité te hebben geleid is het tijd om plaats te maken voor anderen. Dus aan het einde van dit jaar zal ik de voorzittershamer neerleggen.

Graag draag ik deze hele mooie taak over aan een nieuwe voorzitter….. maar daar zijn we nog naar op zoek. Dus denkt u als u dit leest dat is een hele mooie taak voor mij, bel of mail dan ga ik graag in gesprek.

Het Oranje Comité is een geweldige club die goed georganiseerd is en waar het dorp en zijn inwoners veel plezier aan beleven. Als voorzitter het gezicht zijn van deze stichting heb ik echt ervaren als een enorme leuke periode.

Er is een enorme professionaliseringsslag gemaakt de afgelopen jaren waardoor de draaiboeken op de plank liggen. En we hebben een vaste groep met trouwe sponsoren die ons een warm hart toedragen. Daar kan ik als voorzitter heel trots op zijn en dat draag ik nu met een gerust hart over aan een opvolger.

Ben jij mijn opvolger?
Spreek mij aan tijdens de activiteiten, stuur een email naar info@ocleimuiden.nl of bel:  06 – 29 53 22 04

Met vriendelijke groet,
Ron Kouwenberg
Voorzitter Oranje Comité

Wij zijn onze sponsors dankbaar voor alle steun en vooral het vertrouwen om ons te kunnen blijven richten op een leefbaar Leimuiden.

Algemene mededelingen
1. Het Oranje Comité Leimuiden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen. Deelname aan alle activiteiten zijn geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid.
2. Het gebruik van attracties en speeltoestellen dient onder toezicht van ouders en/of verzorgers en/of begeleiders te gebeuren en geschiedt geheel op eigen risico. Het Oranje Comité is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door gebruik van de speeltoestellen en/of attracties.
3. Alle aanwijzingen van de Oranje Comité Leimuiden leden dienen stipt en terstond te worden opgevolgd